Tygodnik Przasnyski

Niedziela, 26 maja 2019

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika" na: http://eprasa.pl/news/tygodnik-przasnyski. W e-prenumeracie taniej!

Rekordowe plany inwestycyjne powiatu przasnyskiego przyjęte jednogłośnie

  • Fot. Her
  • Fot. Her
  • Fot. Her
  • Fot. Her

1/4

Fot. Her

 Na uroczystej sesji rady powiatu jednogłośnie przyjęto rekordowy budżet powiatu przasnyskiego. Wydatki inwestycyjne to ponad 130 mln. złotych.

Drogi i mosty

Najwięcej funduszy (ok. 50 mln zł) pochłoną drogi i mosty. Prace budowlane, remontowe i konserwacyjne obejmą ponad 200 km dróg.

Lodowisko i zalewy w Przasnyszu i Chorzelach

Drugą co do wartości pozycją jest Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych, którego elementami są kryte lodowisko w Przasnyszu, zalew w Chorzelach i w Przasnyszu z górkami zjazdowymi (inwestycje wieloletnie) dopełniające wcześniejszą inwestycję basenu w Chorzelach.

Szpital powiatowy

Dużą pozycję stanowią też, powiązane ze środkami unijnymi, prace remontowe i wyposażeniowe szpitala.

Sala koncertowa i kino 3D oraz Centrum Biznesowe i Inkubator Przedsiębiorczości

Prawie 30 mln zł pochłoną też nowe budynki Centrum Aktywizacji Biznesu wraz z parkingami w Przasnyszu, Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Starym i Sala Koncertowa wraz z Kinem 3D w Przasnyszu.

Wiele innych

Jest też kilkanaście mniejszych zadań związanych z budową systemów alarmowania w całym powiecie oraz systemów bezpieczeństwa w  budynkach domu pomocy społecznej, starostwa, obiektów oświatowych, doposażeniem policji, straży, inspekcji.

Ostatnie fotoreportażeRSS