Tygodnik Przasnyski

Sobota, 23 marca 2019

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika" na: http://eprasa.pl/news/tygodnik-przasnyski. W e-prenumeracie taniej!

Tajemnice życia i śmierci Józefa Piłsudskiego

  • Fot. Her
  • Fot. Her
  • Fot.
  • Fot. Her
  • Fot. Her

1/5

Her

 Muzeum Historyczne w Przasnyszu i Federacja Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA zorganizowali wyjątkowe spotkanie z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uczestnicy spotkania zostali przeniesieni początkowo do drugiej połowy XIX wieku. Poznali patriotyczną atmosferę, panującą w domu rodzinnym Józef Piłsudskiego oraz klimat żałoby narodowej związanej z zaborami. Następnie widzowie poznali aktywność Józefa Piłsudskiego w obszarze propolskiej działalności niepodległościowej. Przez poszczególne dziesięciolecia - aż do 1935 roku – przeprowadził słuchaczy, narrator i autor programu, Dariusz Marek Srzednicki - reżyser, scenarzysta i historyk, znany badacz dwudziestolecia międzywojennego