Tygodnik Przasnyski

Czwartek, 18 lipca 2019

Już teraz zamów e-prenumeratę Tygodnika" na: http://eprasa.pl/news/tygodnik-przasnyski. W e-prenumeracie taniej!
  • Dlaczego pomagam...

    09.04.2019 16:00:00

    Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariuszem jest ten, kto świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

    Czytaj dalej

Ostatnie fotoreportażeRSS